page_top_back

Servis

Obezbeđena besplatna rešenja

MoreFun je posvećen pružanju klijentima prikladnijih i isplativijih izvodljivih rješenja.Slobodno nas kontaktirajte bilo kada!

TMS

Sistem upravljanja terminalima.Osnovne funkcije uključuju: Upravljanje POS terminalom, Centar za preuzimanje i nadogradnju, Upravljanje brendom i organizacijom
Provjera lokacije, praćenje uređaja itd.

Trening

MoreFun pruža svu profesionalnu obuku kao što je
o detaljnim, praktičnim detaljima instalacije hardvera, preuzimanju aplikacija, postavljanju parametara i uobičajenom rješavanju problema

Tehnička podrška

MoreFun pruža dugoročnu tehničku podršku za cijeli projekt, uključujući udaljenu online tehničku podršku, telefonsku pomoć i timsku video konferenciju itd.