page_top_back

Rješenja

Snaga proizvođača

Proizvođač MoreFun-a striktno implementira ISO9001 međunarodnu standardizaciju upravljanja kvalitetom, u kombinaciji sa proizvodnim procesom K3 ERP sistema i MES proizvodnog sistema.

Uz bogatu liniju rješenja za plaćanje, MoreFun također pruža usluge prilagođavanja OEM/ODM-a.

Osiguravanje efikasnog kapaciteta (mPOS oko 70.000 jedinica/dan) i upravljanje visokim kvalitetom (prolaznost>=98,5%) je najbolji način da uzvratimo svojim klijentima.